Одобриха промяна в състава на директорския борд на „Градски транспорт“

MadeInVarna
Одобриха промяна в състава на директорския борд на „Градски транспорт“

Промяна в състава на Съвета на директорите на „Градски транспорт“ одобри на днешното си заседание Общинският съвет във Варна. Съветниците  дадоха съгласието си членовете на директорския борд да бъдат увеличени от трима на петима души.
Предложението беше направено от председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов в изпълнение на изискванията на Закона за публичните предприятия, според който съветите на директорите на публичните предприятия, категоризирани като „големи“, се състоят най-малко от петима членове.
С близо 59 млн. лева балансова стойност на активите и 725 души средна численост на персонала „Градски транспорт“ ЕАД попада в категорията за голямо предприятие. Такова е всяко предприятие, което към 31 декември на текущия отчетен период надвишава най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите – 38 млн. лв.; нетни приходи от продажби – 76 млн. лв.; средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.
Петимата членове на Съвета на директорите на „Градски транспорт“ ще се избират от местния парламент. Председателят на борда ще е независим член по смисъла на Закона за публичните предприятия.
Съветниците възложиха на изпълнителния директор да заяви за вписване в Търговския регистър промените в обстоятелствата, както и да обяви актуализиран устав, съобразно взетите решения.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

АГ болницата във Варна ще получи безвъзмездно апаратура и 190 хил. лева за ремонтни дейности

Варненската АГ болница кандидатства за финансиране на ремонтни дейности по процедура „Мерки за справяне с пандемията“. С почти пълно мнозинство Общинският съвет даде съгласието си лечебното заведение да участва в проект по Оперативна програма „Региони в растеж“, чийто бенефициент е Министерството на здравеопазването. СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна […]