Още 40 лица са включени в Домашния социален патронаж във Варна

MadeInVarna
Още 40 лица са включени в Домашния социален патронаж във Варна

След обявяване на извънредното положение, 40 възрастни лица са подали документи за ползване и са приети като потребители на услугите на Домашния социален патронаж, който е с капацитет от 550 места, съобщиха от дирекция “Социални дейности” към Община Варна. Социалните работници и административният персонал работят извънредно, за да могат да обслужват всички желаещи. Трудноподвижните лица, с невъзможност за самообслужване, продължават да се посещават от здравни работници и санитари. На потребителите се предоставят готова храна само в съдове за еднократна употреба, а сухата е пакетирана и поставена в отделна торбичка за еднократна употреба.

 

Служителите на Домашен социален патронаж работят при изключително спазване изискванията за лична хигиена и хигиена на работните помещенията, като задължително се използват лични предпазни средства, работно облекло, боне, ръкавели, маска за лице и ръкавици за еднократна употреба. Извършват се извънредни инструктажи на всички служители и се спазва строг дезинфекционен режим.

Общо 1065 лица от град Варна ползват обществена трапезария, финансирана от Община Варна.  С цел предотвратяване струпването на хора, два пъти седмично се раздава топъл обяд, а в останалите делнични дни – сухи пакети. Още 200 потребители получават топъл обяд от обществена трапезария, реализирана от външен доставчик, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към МТСП. От обявяване на извънредното положение, трима желаещи в невъзможност да се самообслужват, са подали молби за домашен помощник и вече са потребители на  звеното „Помощ в дома” към Домашен социален патронаж.

 

На територията на община Варна работят и центровете за социална рехабилитация и интеграция за деца и пълнолетни лица. Извършват се онлайн консултиране и индивидуални терапии. Всеки специалист има ангажимент да следва работните си ангажименти и да ги адаптира в определен брой сесии седмично.

Следваща Новина

15 са излекуваните пациенти с COVID-19 в България към 30.03.2020 г

За 8 нови положителни проби за COVID-19 съобщи Националният оперативен щаб. Така общо потвърдените у нас случаи на COVID-19 стават 354. 15 са излекуваните пациенти след като са дали две отрицателни проби, които доказват тяхното излекуване. Под лекарско наблюдение в болнични условия са настанени 127 пациенти. От тях 13 са […]