Павел Попов беше избран за заместник-председател на Постоянната комисия по култура на НСОРБ

MadeInVarna
Павел Попов беше избран за заместник-председател на Постоянната комисия по култура на НСОРБ

Заместник-кметът на община Варна с ресори култура и образование Павел Попов беше избран за заместник-председател на Постоянната комисия по култура на Националното сдружение на общините на Република България. Това стана на първото учредително заседание на ресорната група на сдружението. 

Комисията е една от новите тематични експертни общности през настоящия мандат. Тя включва 143 представители от 96 общини. Сред тях са кметове на общини, заместник-кметове, председатели на Общински съвети и общински съветници, експерти и ръководители в местните администрации. В учредителното заседание взеха участие над 50 представители. 
За председател на комисията бе избран кметът на Свищов д-р Генчо Генчев. Сред заместниците му са още заместник-кметове на Столична община и общините Казанлък, Троян, Земен и Априлци.

В първото заседание на ПК по култура на НСОРБ бяха обсъдени законови реформи, нови модели за финансиране на културните дейности и партньорството между институциите. 

Членовете на ПК по култура на НСОРБ дискутираха по въпросите за ефективното и справедливо разпределение на средствата от централния бюджет в сферата на културата, ангажиментите на общините по опазването на нематериалното културно наследство, управлението на общинските програми за култура, популяризирането на все по-богатите общински културни календари. Обърнато беше внимание и на нуждата от социализация на културното наследство с цел неговото опазване, но и засилването на ролята му за развитие на културен туризъм.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Заместник-кметът Илия Коев: Няма да бъде ограничен достъпът до имотите на ул. „Петър Слабаков“

  Няма да бъде ограничен достъпът до имотите на ул. „Петър Слабаков“. Разкопаването на улицата е свързан с проект на частен инвеститор, който притежава сграда на същата улица. В изпълнение на проекта, лицето е възложило на ВиК да извършат дейности по въпросната улица, за което притежават напълно изрядна документация. Това […]