Почистени са загробените опасни отпадъци в местност „Лъката“, община Червен бряг

MadeInVarna
Почистени са загробените опасни отпадъци в местност „Лъката“, община Червен бряг

Във връзка подписания мемурандум от министъра на околната среда и водите г-н Емил Димитров и г-н Чавдар Данев, изпълнителен директор на Монбат АД, упълномощен да представлява Монбат груп и поетата конструктивна отговорност от Монбат груп да приеме обратно и да третира за своя сметка отпадъците, образувани от неизвестен генератор, които са били предадени на трети лица на територията на страната, но не са били екологосъобразно третирани, е разчистено мястото в ПИ 80501.500.1, гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, област Плевен, местност „Лъката“, на което беше временно съхранен нераглемантирано заровен опасен отпадък от полиетиленов сепаратор, открит в землищата на гр. Червен бряг и с. Рупци при разследване на Специализираната прокуратура. Отпадъкът беше освободен като веществено доказателство по съответното производство и беше възложено от Специализираната прокуратура на кмета на Червен бряг за неговото пазене, съхранение и оползотворяване. От МОСВ беше оказано съдействие по случая в изпълнение на указание на прокуратурата и във връзка с писмо от кмета на Червен бряг. Предаденото количество опасен отпадък е общо 424,320 тона. Изземването на отпадъка е извършено  в периода от 16.03.2021 г. до 01.04.2021 г. На 01.04.2021 г. е съставен констативен протокол между Община Червен бряг,  „Монбат Рисайклинг“ ЕАД, РИОСВ – Плевен и РУ на МВР – Червен бряг, че мястото е напълно почистено от опасния отпадък.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Христо Иванов в Парламента: Българските граждани искат законност

Декларация на “Демократична България” при откриването на 45-ото Народно събрание, произнесена от председателя на парламентарната група Христо Иванов. Уважаеми съграждани – тези, които сте ни избрали тук и, разбира се, уважаема г-жо председателстваща, уважаеми г-н Президент, г-жо Вицепрезидент, г-н Председател на конституционния съд, представители на съдебната власт, уважаеми представители на […]