Представиха проекта за леко метро пред варненци

MadeInVarna
Представиха проекта за леко метро пред варненци

Общественото обсъждане на проекта за изграждане на градска железница (леко метро) във Варна се проведе вчера в  зала „Пленарна“ на Община Варна. През варненци, проектантският екип от „СПАТО“ ООД изложи предпроектните проучвания и анализи, които показват различни варианти на изграждане на железницата, успоредно с разширяването и продължението на бул. „Цар Освободител“ до Летище-Варна, както и до Индустриална зона-Варна. Проектът е съобразен изцяло с изискванията на ЕС за нови екологични системи за транспорт в градски условия.

По повод проекта, предварително в администрацията са постъпили 6 становища – от Летище Варна, мобилният оператор А 1, Камарата на строителите и други, като най-задълбоченото е от Камарата на архитектите, обясни по време на общественото обсъждане зам.-кметът Христо Иванов.

Разработката предвижда 7 участъка на трасето на железницата, на които е направен подробен анализ на възможностите за реализация на скоростен екологичен транспорт:
1. От Летище Варна до бул. „Христо Смирненски“ по бул. „Цар Освободител“. Дължина – 6,635 км, наземно автономно жп трасе, съгласно ОУП на Варна. Особености – слабо застроена градска част, територии за отчуждаване, пресичания с булеварди и улици.
2. От Летище Варна до Индустриална зона Варна. Дължина – 16,618 км, наземно автономно жп трасе, южно от АМ „Хемус“, съгласно ОУП на Аксаково. Особености – незастроена извънградска част, територии за отчуждаване, пресичания с пътища и улици.
3. От бул. „Христо Смирненски“ до жп гара Варна. Дължина – 4,394 км, подземно железопътно трасе. Особености – силно застроена градска част, територии за отчуждаване, пресичания с булеварди и улици.
4. От бул. „Христо Смирненски“ до КК „Златни пясъци“. Дължина – 18,019 км, наземно, автономно железопътно трасе, съгласно ОУП на Варна. Особености – смесено застрояване в градската част и незастроена извънградска част, територии за отчуждаване, пресичания на булеварди и улици.
5. Отклонение от участък 2 от общински път VAR 2021 (/I-2/-Игнатиево) през село Казашко и планиран мост над Варненското езеро, направление – с. Приселци и град Бяла. Дължина – 14,933 км, наземно, автономно жп трасе, съгласно ОУП на Варна. Особености – незастроена извънградска част, територии за отчуждаване, пресичания с пътища и улици.
6. Отклонение от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Девня“ по бул. „Република“, дължина – 2,885 км, наземно, автономно жп трасе. Особености – слабо застроена градска част, територии за отчуждаване, пресичания с пътища и улици.
7. Отклонение от пътен възел до Летище Варна до гр. Аксаково. Дължина – 3,35 км, наземно, автономно жп трасе, съгласно ОУП на Аксаково. Особености – слабо застроена градска част, територии за отчуждаване, пресичания с пътища и улици.

В предпроектното проучване са представени и общи сведения за леките градски железници в Европа и по света, за градове, които са близки по население и натовареност на транспортната система до Варна – от Германия, Белгия, Дания, Нидерландия, САЩ. Проектът е съобразен изцяло с изискванията на ЕС за нови екологични системи за транспорт в градски условия, обясниха проектантите. Основните въпроси от граждани бяха свързани с трасето на лекото метро и финансовата обосновка за изграждането му.  Христо Иванов обяви, че всички мнения и предложения относно проекта ще бъдат разгледани. Предвиждат се и допълнителни срещи с Камарата на архитектите. След това ще предстоят да се възложат задания за проектиране, като през това време ще се търси финансиране, обясни още зам.-кметът.
Повече подробности за проекта: https://varna.bg/bg/1460.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Започна облагородяване на 17 м.р. в "Приморски“

Започнаха ремонтните дейности за облагородяване на 17 м.р. в район „Приморски“, който обхваща територията между бул. „В. Левски“, бул. “Осми Приморски полк“ и ул. „Мир“ и ул. „Царевец“. Проектът предвижда изграждане на 10 спортни и детски площадки, кътове за отдих, подмяна на осветителните тела и озеленяване. Дейностите започнаха с основния […]