Прием на проекти във Варненско, въпреки извънредното положение

MadeInVarna
Прием на проекти във Варненско, въпреки извънредното положение

МИГ „Долни чифлик и Бяла“ ще обяви прием по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Общият финансов ресурс по процедурата е 195 580 лв. Целта й е подобряване на дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост на територията на местната инициативна група. Допустими кандидати са земеделски стопани от общините Долни чифлик и Бяла.

Земеделски производители могат да кандидатстват и по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, бюджетът на която е 488 950 лв. Целта е да се подпомогне земеделието на територията МИГ „Долни чифлик и Бяла“ и да се насърчи въвеждането на нови технологии в производството.

Прием по същата мярка ще обяви и МИГ „Девня – Аксаково“. Общият бюджет на процедурата е 203 076 лв. Проектни предложения могат да подават земеделски стопани на територията на местната инициативна група, както и признати групи и организации на производители на земеделски продукти. По мярката ще се финансират дейности, свързани с внедряване на нови продукти, процеси и технологии, насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, опазване на околната среда, подобряване условията на труд и др.

Подаването на проектни предложения става изцяло по електронен път чрез информационната система ИСУН 2020, добавиха от Областния информационен център-Варна.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Психолози за кризата: И това ще мине!

Цвета Стоянова е детски психолог от Общинския център за психологична подкрепа. Всеки работен ден от 13 до 15 ч. тя приема обаждания на гореща телефонна линия ученици, родители и педагогически специалисти, които търсят отговори в кризата. Работи в екип с колегите си Боряна Чалъкова и Марина Габровска.   “Консултациите днес […]