Продължава изграждането на новия комплекс за спорт и отдих във Виница

MadeInVarna
Продължава изграждането на новия комплекс за спорт и отдих във Виница

Продължава изграждането на новия комплекс за спорт и отдих във Виница. Там ще бъдат изградени открити спортни площадки за футбол, баскетбол, многофункционална спортна площадка (за волейбол и тенис на корт), фитнес, тенис на маса и детска площадка, зона за отдих, алейна мрежа, осветление, озеленяване. Теренът, върху който се изгражда обекта, бе необходимо да бъде допълнително обработен и подравнен. След изгребване на големи количества земни и скални маси, работата по същинското изграждане на спортния комплекс продължава.

Усопоредно с това продължават и ремонтни дейности във Виница на улиците “Св. Пророк Илия” и ул. “Св. Йоан Кръстител”.

 


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Отменят се част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19

Отменят се част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19. Допускат се посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки: разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра […]