Ръководството на МОСВ се срещна с директорите на регионалните структури на ведомството

MadeInVarna
Ръководството на МОСВ се срещна с директорите на регионалните структури на ведомството

Политическото ръководство на МОСВ се срещна с директорите на Регионалните инспекции по околната среда и водите /РИОСВ/, Басейновите дирекции, Националните паркове, Изпълнителната агенция по околна среда и водите /ИАОС/ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.
На срещата бяха обсъдени актуални въпроси свързани с дейността на Министерство на околната среда и водите. Директорите на РИОСВ изразиха желание за провеждане на редовни срещи с ръководството на министерството за изясняване на редица натрупани по време на предишния политически кабинет нерешени проблеми. Те отбелязаха, че трябва да се спре порочната практика да се дават противоречиви указания по едни и същи въпроси към различни РИОСВ, наложена от предишното ръководство на МОСВ.

Следваща Новина

Общинският съвет във Варна възобновява присъствените си заседания

Варненският Общински съвет възобновява присъствените си заседания. Съветниците, които през последните осем месеца заседаваха онлайн, се връщат в зала „Пленарна“ на Община Варна в 9:00 часа на 15 юни, за когато е насрочена следващата сесия на местния парламент. Седемнадесетото заседание от началото на мандата ще се проведе при спазване на […]