С конкурси избират управители на 17 общински дружества и лечебни заведения

MadeInVarna
С конкурси избират управители на 17 общински дружества и лечебни заведения

Управителни органи на 11 общински лечебни заведения и 6 търговски дружества във Варна ще бъдат избрани чрез конкурс. На днешното си заседание Общинският съвет обяви конкурси за възлагане управлението на всички ДКЦ-та, медицински центрове и болници – собственост на общината, с изключение на Очна болница, чийто управител се определя с решение на Медицинския университет. Открита бе и процедура за избор на управители и членове на съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене“, „Градски транспорт“, „Пазари“, „Дворец на културата и спорта“, „Стадион Спартак“ и „Обреди“.
Условията и редът за избор са регламентирани в нова наредба, която местният парламент прие през септември. Кандидатите за управители ще трябва да отговарят на 14 критерия. Част от изискванията са да имат най-малко пет години професионален опит, да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност, да са с чисто съдебно досие.  Едно от условията в конкурсната процедура е кандидатите да представят концепции и програми за развитие на съответните лечебни заведения и търговски дружества.
На днешното заседание местният парламент определи съветниците, които ще влязат в съставите на двете комисии за организиране на конкурсите. Решено бе в комисията за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на лечебните заведения да участват проф. Анелия Клисарова, проф. Антоанета Цветкова, доц. Николай Евтимов и д-р Ивайло Митковски. В състава на комисията, която ще номинира органите за управление на търговските дружества, ще се включат Тодор Балабанов, Христо Атанасов, Генадий Атанасов и Рюян Ризов. За председатели на двете комисии бяха избрани съответно проф. Антоанета Цветкова и Тодор Балабанов.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Гласуваха Община Варна да прехвърли акциите си от Пловдивския панаир

Варненският общински съвет даде съгласието си за прехвърляне на акциите, които община Варна притежава в „Международен панаир Пловдив”, на дружеството „Пълдин туринвест”. Решението беше взето след дискусия с 28 гласа „за“, 15 – „против“ и 5 – „въздържал се“. Гласувано бе Община Варна да стане акционер в „Пълдин туринвест”, като […]