Три училища и две детски градини във Варна ще получат финансова подкрепа за проектите си в областта на околната среда

MadeInVarna
Три училища и две детски градини във Варна ще получат финансова подкрепа за проектите си в областта на околната среда

Подкрепа до 7 500 лв. ще получат три български училища, кандидатствали с проекти в Националната кампания „Чиста околна среда 2024“ и конкурса  „Обичам природата и аз участвам“. Трета ПМГ „Академик Методий Попов“ ще получи помощ за осъществяване на „Зелен оазис в училищния двор“, а ОУ  „Захари Стоянов“ за предложението си „Обичам природата и аз участвам“.

Проектът Зелена класна стая (Green Space Classroom) на Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ също е класиран в кампанията и ще получи финансова подкрепа. За предложенията си в сферата на околната среда до 7 500 лева ще получат и варненските детски градини №18 „Чайка“ и  №43 „Пинокио“.

Конкурсът се провежда ежегодно в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“, като организатор е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие (Обединени детски комплекси). 

Идеята на кампанията е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда и повишаване на екологичната култура. Подкрепата и реализацията на подобни проектни предложения има за цел да бъдат реновирани или създадени паркови пространства, да се засили залесяването и затревяването в общините, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други.

В кампанията тази година са одобрени и класирани 18 проекта от цялата Варненска област на обща стойност 187 500 лв.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Община Варна организира образователен форум с акцент върху ролята на изкуствения интелект в живота на младите хора

Община Варна организира Четвъртия международен образователен форум „Образованието през парадигмата на хуманизма и изкуствения интелект“. Той ще се проведе в периода между 2-и и 3-и септември 2024 г. в партньорство с Министерството на образованието и науката, Националното сдружение на Общините в Република България и ИКТ Клъстер Варна. В организацията на […]