Варна е първият град след София, в който има Център за деца с аутизъм

MadeInVarna
Варна е първият град след София, в който има Център за деца с аутизъм

Варна е първият град след София, в който има Център за деца с аутизъм. За 2020 г. в общинския бюджет сме осигурили 70 000 лв. за работата на Центъра. Правителството подкрепи проекта, като предостави за безвъзмездно ползване част от сградата на ул. “Кавала” 1 на Асоциация Асоциация “Да съхраним жената”, която развива социалната услуга в партньорство с Община Варна.

Поздравявам екипа на Асоциацията и лично г-жа Йорданка Великова Ненчева за всеотдайната работа и развитието на доброволчеството и социалното предприемачество във Варна. Благодаря и на всички дарители. Центърът за рехабилитация на деца с аутизъм е част от общинската социална програма, която включва 59 социални услуги. Тя е пример в национален мащаб за успешно сътрудничество между местната власт и неправителствените организации, в полза на хората в неравностойно положение. Продължаваме работа с нови два проекта – за изграждане на Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и на Център за грижа за лица с различна форма на деменция, коментира Иван Портних.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Честито! Varnatraffic възстанови информацията за Градски Транспорт!

“Информацията за Градски Транспорт ЕАД – Варна е възстановена на сайта varnatraffic. Започваме работа по възстановяването на GPS устройствата по автобусите и тролеите, за да се стигне до пълната функционалност на сайта”, съобщават от сайта.