Варна представи екологични проекти пред министъра на МОСВ

MadeInVarna
Варна представи екологични проекти пред министъра на МОСВ

Екологични проекти, включени в Плана за интегрирано развитие на Община Варна, за които през програмния период 2021-2027 г. се търси финансиране за реализацията им, с цел подобряване качеството на атмосферния въздух и околната среда, бяха представени от Ани Николова, директор на общинската дирекция „Европейски проекти и национални оперативни програми“, пред Борислав Сандов, министър на околната среда и водите.  

 

Срещата в МОСВ бе проведена по инициатива на кметовете Йорданка Фандъкова, Иван Портних, Здравко Димитров и Димитър Николов с цел обсъждане на възможностите за финансиране на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. Националният механизъм ще даде възможност на общините да кандидатстват по основните мерки за подобряване на въздуха с конкретни проектни предложения.

 

Представителите на четирите най-големи града в България са докладвали данни за намаление на средногодишните концентрации на ФПЧ в последната година, като агломерация Варна е единствената в България, която отговаря на изискванията на Директивата от 2008 г. за спазване на пределно допустими средногодишни норми за концентрация на ФПЧ във въздуха.

 

В МОСВ общините са обявили своята проектна готовност и са подчертали, че финансирането от националния бюджет ще е ключово през 2022 г., в която още няма финансиране по новата програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. и по Плана за възстановяване и устойчивост.

 

Министърът на околната среда и водите е заявил, че механизмът ще бъде финализиран веднага след приемане на държавния бюджет, а основни приоритети в него ще са подмяната на отоплителни уреди на изкопаеми горива в общински сгради (училища, детски градини, социални и културни институти), облагородяване на междублокови пространства и закупуване на електромобили за почистване и миене на публични пространства.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е основният стратегически документ за управление на общината през следващите седем години, ще бъде представен в Общинския съвет. Документът ще се разгледа и от ресорната комисия, съобщиха от дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ към Община Варна.   […]