Варна се включва в проект за адаптация към изменението на климата

MadeInVarna
Варна се включва в проект за адаптация към изменението на климата

Варна участва в проекта „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Европейското икономическо пространство (ЕИП), съобщи Йордан Дянков, координатор на проекта за морския град. Началната работна среща се проведе виртуално на 25-ти и 26-ти март, с участието на всички партньори по проекта, сред които Русе, Сливен, Пловдив, Кърджали, Стара Загора, Бургас и София. Водещ партньор е Националният доверителен екофонд, участват още партньори от Асоциацията на местните и регионални власти (KS) в Норвегия, в сътрудничество със Западно-Норвежкия изследователски институт.

Целта на проекта е да подобри капацитета на местните власти да планират и идентифицират креативни и иновативни решения за градско развитие и да ги изпълнят, за да смекчат въздействието върху и се адаптират към климатичните промени.

На основата на поредица от обучения проектът ще подкрепи местните власти да оценят стратегическите си планове и програми, като ги подпомогне да направят нова стъпка за прилагане на най-съвременните знания и опит в сферата на климатичните действия за градско планиране и развитие.

Във всяка от общини ще реализира по един иновативен пилотен инвестиционен проект. Тези инфраструктурни мерки ще са специфични и съответстващи на конкретните условия за конкретното населено място. Опитът от проектирането и реализацията на тези проекти ще бъде използван за отправяне на препоръки за усъвършенстване на законодателството и образованието в сферата на градското планиране и териториално развитие. Норвежките партньори на всички етапи в реализацията на проекта ще помагат с информация за най-добрите практики и технологии за малка инфраструктура в градовете.

Следваща Новина

Задържаха двама мъже за опит за кражба на части от локомотив

На 26.03.2021 г., около 15:00 ч., в локомотивно депо – Варна, при опит за кражба са задържани 34-годишен мъж от гр. Обзор, осъждан и известен на МВР и 40-годишен мъж от Варна, известен на МВР. Установено е, че двете лица, след като са взломили метална решетка на прозорец, са проникнали […]