Въвеждат нови мерки за достъп в сградата на Община Варна

MadeInVarna
Въвеждат нови мерки за достъп в сградата на Община Варна

Нови мерки за достъп в сградата на Община Варна се въвежда от днес със заповед на кмета на Община Варна. В изпълнение на препоръки от Националния оперативен щаб гражданите ще влизат през входа на Информационния център, а служителите в администрацията – през централния вход. Ограничава се допускането на външни лица в административната сграда, с изключение на помещенията за административно обслужване на първия етаж. Не се разрешава провеждане на изложби и базари (с благотворителни или други цели) в административната сграда.

Осигурен ще бъде достатъчен брой служители на работните места, където се предоставят административни услуги. При наличие на чакащи граждани, същите трябва да спазват дистанция не по-малко от 1 метър. При избор на начин на получаване на документи се препоръчва използване на електронна поща или лицензиран пощенски оператор.

В рамките на работното време на общината се предвижда трикратна дезинфекция и проветряване, а при необходимост и по-често, в рамките на 15 минути, на помещенията за административно обслужване, в т.ч. под, плотове, защитни стъкла, офис принадлежности, парапети, дръжки, ключове, санитарни възли. Фиксираните часове (10.00–10.15, 13.00–13.15, 16.00–16.15) за дезинфекция да се обявят на информационни табели. Служителите от звената за административно обслужване задължително да ползват предпазни средства – маски и ръкавици. На служителите в непосредствен контакт с граждани трябва да бъдат осигурени препарати за лична дезинфекция.

В сградата на Община Варна няма да се допускат на работа служители с грипоподобна симптоматика.  Провеждането на заседания на работни групи, комисии и други, свързани с участие на външни за администрацията лица, ще бъде ограничено. В зависимост от спецификата на съответната трудовата дейност на служителите в Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет по преценка на ресорния заместник-кмет или директора на съответната дирекция, да се въведе дистанционна форма на работа. Когато това е невъзможно да се организира работната дейност при спазване на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания, се казва още в заповедта.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Клиентите на Fibank ще могат да отлагат плащания по кредити

Във връзка с предприетите мерки от страна на европейските и национални институции, които целят да стимулират банките да продължат да финансират и оказват необходимата подкрепа на домакинствата и предприятията, изпитващи временни затруднения, Fibank (Първа инвестиционна банка) дава възможност на всички свои клиенти да отложат плащанията по кредити, ако те самите […]