Водещи юристи от „Републиканци за България“ във Варна настояват за спешни промени в правосъдната система

MadeInVarna
Водещи юристи от „Републиканци за България“ във Варна настояват за спешни промени в правосъдната система

По инициатива на адв. Диан Иванов – председател на КС и координатор на секторна политика „Правосъдие“ на ПП „Републиканци за България“, във Варна бе проведена среща, на която присъства част от юридическия екип на партията.
По време на срещата бяха обсъдени редица актуални теми от сферата на правосъдието. Присъстващите коментираха необходимостта от закриване на специализираното наказателно правосъдие.
Беше заявено, че понастоящем специализираното наказателно правосъдие е политически зависимо и неефективно. В настоящия си вид Специализираното наказателно правосъдие е инструмент за разправа на „силните на деня“ с политическите им опоненти, поради което трябва да бъде премахнато.
Oтмяната на института на допускане до касационно обжалване в гражданския процес бе единодушно подкрепено от участниците.
Съгласно Конституцията на Република България процесът е триинстанционен. Институтът за допускане на касационното обжалване на практика ограничава гражданския процес в рамките на само две инстанции. В резултат видимо несправедливи съдебни решения често влизат в сила, без да са разгледани от Върховния касационен съд.
Юристите се обединиха около позицията, че е крайно наложително създаване на ефективно Електронно правосъдие, за да може процесът да бъде по-бърз, по евтин и изцяло прозрачен.
Ефективното въвеждане на електронното правосъдие ще повиши прозрачността в работата на органите на съдебната система и ще облекчи гражданите при упражняване на техните процесуални права. Необходимостта от него в условията на пандемична обстановка е още по-голяма. Довършването на Единния портал за електронно правосъдие трябва да бъде извършено в най-кратки срокове. Той следва да бъде синхронизиран с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС).
Единният портал за електронно правосъдие следва да визуализира цялата информация от ЕИСС, която по закон следва да бъде достъпна за страните по делото и процесуалните им представители. Достъпът до Единния портал за електронно правосъдие да се осъществява от страните по делото с техния електронен подпис, съдържащ ЕГН или ЕИК съответно, без нарочно разрешение от съда.
Да се създаде възможност за подаване на документи в Единния портал за електронно правосъдие с електронен подпис от страните по делото. Даване достъп до делата на всички адвокати, които да се идентифицират с електронен подпис или по друг начин, с цел да се избегнат злоупотреби и др.
По време на срещата бе обсъдена и темата за създаване на реално функциониращ Имотен регистър.
От ГЕРБ прокламират, че има Имотен регистър. Оказва се, че това не е така. Съгласно ЗКИР електронен имотен регистър, трябва да е свързан функционално с Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а от ГЕРБ в противоречие на закона разделиха сайтовете на двете агенции, вместо да ги обединят.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Затварят улици за ремонт в Белослав

От Община Белослав обявиха: Уважаеми жители и гости на град Белослав, във връзка с изпълнение на договор №98/04.09.2020г. с предмет: „Авариен ремонт и възстановяване на пътно платно и пътни настилки на улици: „Хан Аспарух“ от ОТ 247 до ОТ 246; „Велико Търново“ от ОТ 247 до ОТ 237 и улица […]