Заместник-кметът Павел Попов: Над 550 ученици във Варна са в дуална форма на обучение

MadeInVarna
Заместник-кметът Павел Попов: Над 550 ученици във Варна са в дуална форма на обучение

Представители на над 20 бизнес организации и 11 училища участваха в регионална среща за дуалното обучение

 

Над 550 ученици от 8 до 12 клас от 5 професионални гимназии във Варна са в дуална система на образование. Учениците се обучават в различни професионални направления – химични продукти и технологии, машиностроене, металообработване, производствени технологии, строителство, администрация и управление. Това стана ясно по време на регионална среща за дуално обучение по австрийски модел „Бизнесът за образованието“. 

Системата на дуалното професионално образование се е доказала в най-развитите икономики на Европа като ключов инструмент за осигуряване на млади квалифицирани специалисти, които от училището се реализират директно на пазара на труда. В тази система водещ партньор на училищата е частният сектор, който не само инвестира в своите бъдещи кадри, но и споделя отговорността за качеството на професионалното обучение, отчете по време на срещата заместник-кметът с водещ ресор образование Павел Попов. 

Събитието бе част от проекта  „Дуално обучение в България“ (GODUAL) при Стопанска камара Австрия. На срещата бяха представени добри практики от дуалната система на обучение в страната, споделени от участващите компании, професионални гимназии и ученици. В срещата участваха представители от 20 фирми и бизнес организации и 11 училища. Сред гостите беше и Филип Купфер, директор на Advantage Austria.

 


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Заместник-кметът Снежана Апостолова обсъди възможностите за дневна грижа на лица със специални потребности

Възможностите за дневна грижа на лица със специални потребности бяха обсъдени по време на приемна на заместник-кмета по социалните въпроси и здравеопазването Снежана Апостолова. На срещата присъстваха майки на деца с проблеми от аутистичния спектър, които обясниха, че срещат трудности, след като децата им навършат пълнолетие и напуснат образователната система. […]