Близо 185 млн. лева е бюджетът за образование през 2021 г.

MadeInVarna
Близо 185 млн. лева е бюджетът за образование през 2021 г.

Значително увеличение на средствата за образование предвижда проектобюджетът на Община Варна за 2021 г. Финансовата рамка възлиза на 184 790 000 лв. и е с 30 769 000 лв. повече спрямо първоначалния бюджет на предходната година. Това бе изтъкнато на днешното заседание на ресорната комисия към местния парламент, на което съветниците одобриха макрорамката по това перо.
В Града на знанието образованието остава приоритет №1, което се доказва и от обема на заложените средства. Те заемат най-голям дял в общинския бюджет – 38%, който тази година възлиза на 556 700 000 лв.
Бюджетът за образование бележи трайно увеличение през годините. За сравнение – през 2016 г. той е в размер на близо 91,2 млн. лева, през 2018 г. – на 118, 5 млн. лева, а през 2020 г. – 154 млн. лева.
Разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 146,1 млн. лв., за дофинансиране – близо 7 млн. лв. и за местни дейности – 31,7 млн. лв.
Тази година ще се инвестират значителни средства в подобряване на образователната инфраструктура и създаване на по-качествена работна среда за учители и ученици. Предстои изпълнението на мащабна програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на стойност 41,2 млн. лева.
Предвидено е също така увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия персонал средно с 15%.
Ще продължат да се развиват и общинските образователни програми, за които са заделени близо 924 000 лв.  Тази година ще бъдат реализирани програмите „Младежки дейности 2021“,  „Програма за насърчаване творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2021 г.“, „Програма за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2021 г.“, „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри в община Варна през 2021 г.“


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Над 45 млн. лева ще бъдат инвестирани в образователна инфраструктура във Варна

Над 45,4  млн. лева ще бъдат инвестирани в образователната инфраструктура на Варна. Тази сума е рекордна за града, стана ясно на днешното заседание на ресорната комисия към Общинския съвет, на което съветниците одобриха проектобюджета за функция „Образование“. Предстои изпълнението на амбициозна програма за строителството на 12 нови сгради и пристройки […]