Министър Димитров проведе работна среща със Столична община относно проводимостта на водите в коритото на река Искър

MadeInVarna
Министър Димитров проведе работна среща със Столична община относно проводимостта на водите в коритото на река Искър

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров и зам.-министър Илияна Тодорова проведоха работна среща с директора на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община Красимир Димитров.
Срещата беше във връзка с прогноза на НИМХ за очакваните валежи, както и предстоящото снеготопене и предвид разрешените с месечен график на МОСВ за април – 50,00 млн. м3 за електропроизводство, целящи осигуряване на свободен обем за поемане на приток от натрупани снежни запаси в яз. „Искър“.
На срещата беше обсъдено взаимодействието и координацията между МОСВ и Столична община за повишаване на ефективността на контрола по проводимостта за безпроблемно протичане на водите в коритото на река Искър и недопускане на вредно въздействие в критичните участъци от реката.
Във връзка с предстоящото пролетно пълноводие Министър Димитров информира, че обемът на всички язовири към момента е достатъчен да осигурят потреблението през 2021 г., включително обемите в яз. „Тича“ и яз. „Камчия“.
Акумулираният обем в язовир „Тича“ е достатъчен да обезпечи питейно-битовото водоснабдяване за следващите 3 години, както и напоителен сезон 2021 година.
Поради увеличения приток язовир „Камчия“ вече е със запълване 98% и след достигане до максимален обем, постъпващият приток ще се използва за пълнене на язовир „Г. Трайков“, което ще даде възможност за осигуряване на необходимите водни количества и за промишлено водоснабдяване в района на Девня.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Ефективна присъда за 21г. жена, извършила кражба и опитала да изтегли пари от чужди банкови карти

Варненският окръжен съд призна за виновна 21-годишната Недялка Т., за извършена кражба и ползване на чужд платежен инструмент без съгласието на титуляра. Престъпленията са извършени в изпитателния срок на предишно осъждане. Делото беше решено в един ден, след като защитата поиска производството да се гледа по реда на съкратено съдебно […]