Над 169 000 граждани ще получат по-качествено обслужване чрез реализирането на 53 проекта по „Красива България“

MadeInVarna
Над 169 000 граждани ще получат по-качествено обслужване чрез реализирането на 53 проекта по „Красива България“

Над 169 000 граждани ще получат по-качествено обслужване, а близо 2000 служители – по-добри работни условия чрез подобряването на обществената среда и социалната инфраструктура на 53 сгради, одобрени за финансиране през 2021 г. по Проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика.
Общата стойност на одобрените проекти е 11,9 млн. лв. Чрез тях ще се обновят и ремонтират сгради в областта на образованието, административното обслужване, културата, здравеопазването, социалните услуги и спортните дейности. Заетите при изпълнението им ще бъдат над 625 лица, от които най-малко 235 регистрирани безработни в бюрата по труда.
По проект „Красива България” ще бъдат проведени и 20 квалификационни курса, които ще спомогнат за обучението и за последващата успешна реализация на пазара на труда на над 230 незаети лица.

Следваща Новина

Студент от ТУ–Варна с призово класиране в Международния конкурс за студентски научни трудове „Черноморска наука“ 2021

Студентът от Технически университет – Варна Виктор Машков, с научен ръководител Юлка Петкова, стана призьор в Международния конкурс за студентски научни трудове „Черноморска наука“ 2021. Виктор участва в категория „Информационни технологии, автоматизация и роботика“. Разработките на участващите студенти бяха оценявани от международно жури съставено от представители на Полша, Ангола, САЩ, […]