Над 850 000 души ще получат подкрепа за по-качествена заетост и социално включване по ПРЧР 2021-2027 г.

MadeInVarna
Над 850 000 души ще получат подкрепа за по-качествена заетост и социално включване по ПРЧР 2021-2027 г.

Над 850 000 души ще получат възможност да развият професионалните си умения, да започнат работа на качествени работни места и да получат по-добър достъп до социални услуги, здравеопазване и социална закрила в периода 2021-2027 г. Това предвижда проектът на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР), който Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане.
Общият й прогнозен бюджет за програмния период 2021-2027 г. ще бъде 3 874 637 388 лв. С тези средства ще се финансират мерки в три основни направления – развитие на пазара на труда и уменията на работната сила, подкрепа за социално включване и социални иновации и младежка заетост.
Близо 2,4 млрд. от бюджета на ПРЧР ще бъдат инвестирани в пазара на труда и подготовката за дигиталния преход на икономиката на България. С тях ще се финансират възмoжности за повишаване на квалификацията на работната сила чрез учене през целия живот, ще се осигурява подкрепа за разкриване на нови работни места, както и за предприемачи, стартиращи собствен бизнес, ще се стимулира младежката заетост и развитие на социалните предприятия.
Над 350 000 заети и безработни ще преминат обучения за нови умения, съобразно бъдещите изисквания на пазара на труда. Около 93 000 младежи ще получат подкрепа, за да намерят работа след като завършат образованието си. 164 000 души ще бъдат подготвени за дигиталния преход на икономиката на България.
С останалите близо 1,4 млрд. лв. от бюджета на ПРЧР ще бъдат финансирани проекти, с които ще се осигури по-добро социално включване на хора от уязвимите групи. Чрез изпълнението им ще се повиши качеството и ефективността на социалните услуги за 80 000 деца и възрастни, ще се създадат повече възможности за борба с детската бедност, подобряване на достъпа до социално подпомагане, здравеопазване и развитие на интегрирани социални, здравни и образователни услуги.
Проектът на Програма „Развитие на човешките ресурси“ е публикуван на правителствения портал за обществени консултации www.strategy.bg:  https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6192.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Петиция в интернет срещу номинацията на Саня Армутлиева за министър на културата

Над 2 300 подписа събра само за няколко часа петиция в интернет срещу евентуалния бъдещ министър на културата Саня Армутлиева. Пълният текст на петицията четете по-долу: На 12.07.2021 г. Станислава (Саня) Армутлиева  бе предложена за министър на културата. За широката общественост е ясно, че през изминалите години г-жа Армутлиева бе […]