Номинации за награда “Варна” в системата на предучилищното и училищното образование

MadeInVarna
Номинации за награда “Варна” в системата на предучилищното и училищното образование

Трима ученици, двама учители и три колектива са номинирани за награда „Варна“ за 2021 г. в системата на предучилищното и училищното образование. Те бяха одобрени от 7-членна експертна комисия за присъждане на отличията. В три от категориите –  „Учител на годината“ в областта на обслужващите звена, основното и средното образование, тази година няма номинация.
По традиция наградите ще бъде връчени в навечерието на 24-ти май. Преди това номинираните за отличието трябва да получат одобрението на членовете на ПК „Наука и образование“, а окончателното решение ще бъде взето от Общинския съвет.
Ето кои са номинирани за награда „Варна“ в системата на предучилищното и училищното образование:
І. „Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка
Теодор Костов – ученик от XII „e“ клас в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.
Ученик, който завършва средното си образование многократно надскочил регионалното и националното ниво в областта на обществените и природните науки. Отдаден на науката и олицетворява идеалите на МГ „Д-р Петър Берон“, вдъхновител на своите съученици.
Александър Габровски – ученик от XII „з“ в Първа езикова гимназия – Варна.
Ученик с богата душевност и ценностна система, личност с нестандартно мислене и интересно виждане за изкуството. Носител на многобройни национални стипендии, награди и отличия от регионални и национални участия.

ІІ. „Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка
 Божидар Златанов – ученик от Х клас в Спортно училище „Георги Бенковски“ – Варна.
Отличен ученик и спортист, многократно класиран на призови места в европейски, държавни и регионални първенства. Постоянен и целеустремен в своята образователна и спортна подготовка, участник в училищни инициативи и мероприятия.
ІІІ. „Учител на годината” в областта на предучилищното образование

Мария Пенева – старши учител в Детска градина № 43 „Пинокио“ – Варна.
Педагог с отлична теоретична и практическа подготовка. Учител новатор в обучението от разстояние в електронна среда в условията на пандемия. Автор на учебни помагала и обучителни средства, на статии в научни издания и в националния печат.
ІV. „Учител на годината” в областта на обслужващите звена
Няма номинации.
V. „Учител на годината” в областта на основното образование

Няма номинации.
VІ. „Учител на годината” в областта на средното образование

Няма номинации.
VІІ. „Учител на годината” в областта на професионалната подготовка

Крум Крумов – учител по лека атлетика в Спортно училище „Георги Бенковски“ – Варна.
Дългогодишен преподавател по спорт, който работи целенасочено и мотивиращо със своите ученици. Доказателство за неговите педагогически качества са многобройните върхови постижения на неговите възпитаници на международни и държавни първенства.
VІІІ. „Колектив на годината” в областта на предучилищното образование
Детска градина № 5 „Слънчо“ – Варна с директор Мария Узунова
Колектив с утвърден авторитет сред родители и общественост. Екип, който прилага нови интерактивни методи и средства в работата си с децата, STEM – практики, различни програми и проекти. Отличава се с многобройни партньорства с различни институции и организации, с инициативи и изяви на различни нива.
ІХ. „Колектив на годината” в областта на основно училищно образование и обслужващи звена
 Център за подкрепа за личностно развитие – Логопедичен център – Варна с директор Лиляна Лазарова – Янева
Колектив, подпомагащ ежегодно развитието и социалната адаптация на над
1 000 деца със специални образователни потребности и на ресурсно подпомагане. Екип от професионалисти, всеотдаен в работата си, постоянно квалифициращ се и търсещ съвременни средства и методи за работа. Партньорството с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, специалност „Логопедия“, е доказателство за високия професионализъм на работещите в Логопедичния център – част от специалистите са хонорувани преподаватели с готовност да споделят опит и знания със студентите.
Х. „Колектив на годината” в областта на средно училищно образование и обслужващи звена
Средно училище „Гео Милев“ – Варна с директор Албена Павлова.
В училището работят педагогически специалисти с висока професионална подготовка, със стремеж за постоянно усъвършенстване и постигане на най-високо ниво в работата си с учениците. Екипът се ръководи и работи в посока на изграждане на иновативна и стимулираща образователна среда, среда, ориентирана към ученика, неговите възможности и потенциал. Резултатите са видни чрез успеха на учениците чрез участието им в многобройни национални и международни програми и партньорства. В училището функционира клуб за учителско споделяне, където се обсъждат иновативни практики, казуси и възможности.
Статут за награда „Варна“ в системата на предучилищното и училищното образование
Всички постъпили предложения – https://varnacouncil.bg/nagrada-varna-2021-g/


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Кунчев: Ваксината на „Янсен” ще се използва без ограничения

Данните за България показват, че няма принципна разлика, даже има лек превес, в съобщенията за странични ефекти. Да, при жени, които отговарят на онези показатели, трябва да има по-голямо внимание, но няма ограничение. Ние сме казвали, че препоръчваме всеки, който си е направил първа “АстраЗенека”, да си сложи втора от […]