Обсъдиха сътрудничеството между професионалните общински училища и бизнеса

MadeInVarna
Обсъдиха сътрудничеството между професионалните общински училища и бизнеса

Във връзка с планирането на държавния план – прием на ученици след завършен седми клас за учебната 2022/2023 г. в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ и ПГГСД „Николай Хайтов“ бяха проведени работни срещи, на които присъстваха представители на дирекция „Образование и младежки дейности“, на  бизнеса, университетите, както и на  обществените съвети към училищата.

 

Акценти в дискусията бяха предложенията на педагогическите съвети за въвеждане на нови професии, както и някои проблеми, с които ръководствата на училищата се срещат при сформирането на необходими за бизнеса специалности, които не са много желани от учениците и родителите. По време на срещите стана ясно, че нова професия „Програмист на изкуствен интелект“, специалност „Програмиране на изкуствен интелект“, предлагат от ПГИ „Д-р Иван Богоров“.

 

Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“, подчерта, че общината приветства сътрудничество между професионалните гимназии и бизнеса, тъй като на пазара на труда има недостиг на подготвени технически кадри за среден ръководен състав и квалифицирани работници, които да отговарят на нуждите на бизнеса във Варна. Като председател на Постоянната комисия по образование в Националното сдружение на общините в Република България тя сподели обсъждани възможности  за преодоляване на дисбаланса и подкрепа на професионалните гимназии.

 

Участниците в срещите насочиха вниманието върху необходимостта от обединяване на усилията за повишаване активността на институциите за ранно кариерно ориентиране на учениците още от пети, шести клас чрез различни клубни форми и проекти. Важна задача трябва да бъде използването на атрактивна реклама на професиите за ангажиране и ориентиране на младите хора, стимулиране на посещения на ученици от основните училища в производствените бази и фабрики, фирми и др. Приоритетно трябва да се работи за превес на професионалното образование с чуждоезиково обучение, за промяна в списъка на професиите, така че да отговарят на съвременното производство. Подчертана бе и необходимостта от промяна на учебните планове и програми, адекватни на производствата.

 

Акцент бе поставен и върху необходимостта от промяната на нагласите на родителите, които са важен фактор при вземане на решенията за децата след основно образование.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Община Варна с награда от Съюза на слепите по повод 100-годишен юбилей

Почетен плакет на кмета получи Христо Шипанов, председател на Регионалната организация на Съюза на слепите във Варна по повод 100 години от създаването на организацията. “Впечатляващо е дълголетното партньорство между Вашата организация и Община Варна за формирането на социалната политика за хората със специфични потребности. Благодаря Ви за енергията и […]