Започват общинските профилактични здравни програми

MadeInVarna
Започват общинските профилактични здравни програми

Стартират общинските здравни програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве, при спазване на всички противоепидемични мерки, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна.

 

Програмите са следните:

1.„Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието”, рехабилитационна програма за деца с увреждания и проблеми в развитието. Тя включва ефективна лечебна физкултура и езда. Изпълнението на програмата ще се осъществява от „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1“. Телефони за информация и записвания: 052/613-781; 052/613-782; 052/634-163.

 

2. “Скрининг на заболяванията на щитовидна жлеза” – ранната диагноза и профилактика. Скрининговата програмата включва ехографско изследване на щитовидна жлеза. Планира се да бъдат обхванати 798 граждани. Изпълнението на програмата ще се осъществява от следните лечебни заведения, като се изисква предварително записване на посочени телефони, където може да бъде получена и допълнителна информация:

СБАЛОЗ “Марко А. Марков” ЕООД – 052 975 840;

ДКЦ ІІІ Варна – 052/510 310- регистратура или 052/510 567- централа

ДКЦ І „Света Клементина“ – 052/603 802;

ДКЦ ІV Варна – 052/692 615;

ДКЦ “ЧАЙКА“ – 052/786-900;

АМЦСМП „Проф. д-р Д. Стаматов“ – 052 607 754, 0879/876 508

 

3. “Скрининг на заболяванията на белия дроб” – програмата е комплексна и дава възможност за ранна диагностика на белодробните болести, както и проследяване на хора преболедували Covid 19 за установяване на евентуални последици за здравето им. Планира се да бъдат обхванати 876  граждани.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от следните здравни заведения, след предварително записване по телефона:

СБАЛПФЗ /ТУБ диспансер/ на ул. „Мануш войвода” №11а – 052/656369;

ДКЦ 1 “Св. Клементина” – 052/603 802;

ДКЦ 2 „Св. Ив. Рилски“ – Аспарухово – 052/370570;

ДКЦ 3 Варна – 052/510 310- регистратура или 052/510 567- централа;

ДКЦ 4 „Варна“ – 052/692 615;

ДКЦ V „Св. Екатерина”- 052/650 568, 052/685 410;

ДКЦ “Чайка“ – 052/786-900;

СБАЛОЗ “Марко А. Марков” – 052 975 840;

 

4. “Контрол на миопия и ранно детско зрение”, в която се планира да бъдат обхванати до 200 деца от детските градини №14 “Дружба”, №16 “Слънчева дъга” и №31 “Крилатко”.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: “Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна”.

 

5. “Скрининг на очните заболявания”  – програмата е насочена към граждани над 50-годишна възраст, които все още не са диагностицирани с очно заболяване. Тя има за цел ранно откриване, профилактика и насочване за лечение на съдови заболявания на ретината и макулната дегенерация, свързана с възрастта. Планира се тази година да бъдат обхванати до 200 лица.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от “Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна”. Прегледите ще се осъществяват от 16.06.2022г. до 08.07.2022г. след предварително записан час на тел. 052/634 901.

 

6.“Профилактика на рака на гърдата” – свързана с ранна диагностика и превенция на рака на гърдата. Целта е извършване на профилактично изследване с най-модерния апарат, единствен във Варна и втори в страната. Иновативният метод на изследване е напълно безвреден и позволява откриване на туморно образувание с много малки размери – под 3 мм. Изследването се извършва на принципа на термографския метод с течни кристали, извеждащ информация в 45 образа. При необходимост ще се извършва и ехография и/ или мамография. Планира се да бъдат обхванати до 272 жени. Изпълнението на програмата ще се осъществява от ДКЦ V „Св. Екатерина”. Телефони за записвания и информация – 052/650 568, 052/685 410;

 

7. “Комплексно пост–ковид проследяване” – програмата е свързана с профилактика, проследяване и лечение на последиците от преболедуване на Ковид 19. Предвидено е да се извършват прегледи на преболедували лица от специалисти по белодробни болести, нефрология, кардиология, неврология, гастроентерология и психиатрия, в зависимост от оплакванията и състоянието на пациентите по преценка на лекаря. Планира се да бъдат обхванати до 600 граждани, преболедували ковид 19.  

Изпълнението на програмата ще се осъществява от следните здравни заведения, след предварително записване по телефона:

ДКЦ 1 “Св. Клементина” – 052/603 802;

ДКЦ 2 „Св. Ив. Рилски“ – Аспарухово – 052/370570;

ДКЦ 3 Варна – 052/510 310 – регистратура или 052/510 567- централа;

ДКЦ 4 Варна –  052/692 615;

ДКЦ V „Св. Екатерина” – 052/650 568, 052/685 410;

ДКЦ “Чайка” – 052/786-900;

 

8. „Профилактика на онкологични заболявания“ – свързана е с профилактика и ранно откриване на онкологични заболявания. Всяка година в България се регистрират нови 26 000 случая, което е два пъти повече от преди 20 години. Специалистите са категорични, че честотата на тези заболявания ще нараства. При мъжете най-често се среща рак на белия дроб, следва този на кожата, простатата, стомаха, правото и дебелото черво. При жените най-характерен е ракът на гърдата, следван от рака на кожата и рака на тялото и шийката на матката. При всеки тумор има етап на т.н. локално (местно) развитие, когато той не е дал метастази. Лечебният ефект в този стадий е 100%. Не е така при напредналите в развитието си тумори. Лечението при тях е ниско ефективно и изисква голям арсенал от лечебни подходи с голяма себестойност. Онколозите считат, че над 1/3 от злокачествените заболявания могат да бъдат предотвратени чрез профилактика. Планира се да бъдат обхванати до 400 лица.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от СБАЛОЗ “Марко А. Марков” –  тел. за записвания и повече информация – 052/ 975 840.

 

9.“Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества” – провеждане на съпътстващи дейности към програмата за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди. Изпълнението на програмата ще се осъществява от УМБАЛ „Света Марина” в сградата на СБАЛПФЗ – Варна ЕООД, ул. „Мануш войвода“ № 11 А.

Консултациите с психиатър и/или психолог могат да бъдат записани на тел. 052/ 656 369, вътр. 106.

 

10.“Профилактика на женското здраве” – гинекологични ултразвукови прегледи, чрез трансвагинална ехография и консултация за ранна диагностика на заболявания на органите на малкия таз. Планира се да бъдат обхванати до 300 жени с оплаквания и симптоми за заболяване на органите в тазовата област. Изпълнението на програмата ще се осъществява от: “Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение  „Проф. д-р Д. Стаматов“ и ще стартира от 01.09.2022 г., като записването ще се извършва през месец  август на допълнително обявени телефони.   

 

11. “Зеленият двор на Варна” – ранно разпознаване на симптомите на отклонения във физическото, емоционалното и психо-моторното развитие на деца от 0-3 г. възраст, чрез модела на общуване „родители-деца-специалисти“. Програмата е част от проекта на МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ и дава възможност на децата за ранната им социализация –  чрез срещи и общуване на различни нива родители -деца – специалисти. Общуването с детето ще се извършва в присъствието на различни специалисти – педиатър, психолог, логопед,  акушерка, медицинска сестра и др. Същите ще бъдат в помощ на родителите и децата чрез наблюдение, анализиране и експертно мнение. Чрез разпознаване на най-ранните симптоми за отклонение в дадена възрастова група специалистите ще извършват целенасочена превенция на ранното детско развитие и при необходимост ще насочват към следващия етап – ранна детска интервенция.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от  Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ –  Факултет по обществено здравеопазване, в обособено пространство в сградата на Морското казино. Стартирането на програмата ще бъде обявено на по-късен етап.

 

12. „Грижа за деца с диабет и редки заболявания” – програмата е насочена към медицинските специалисти, педагози и родители и има за цел тяхното обучение и подпомагане при ежедневната им грижа за деца с диабет и редки заболявания в детски ясли, детски градини, училища и социални заведения. Изпълнението на програмата ще се осъществява от Варненското дружество по детска ендокринология.

Родителите на всяко дете с диабет или редки ендокринни заболявания могат да получат повече информация и съдействие за дейностите по програмата от директора или медицинското лице в детското/учебно заведение, което посещава детето/ученика.

 


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

92% от първокласниците са приети по първо желание

92% или 2500 първокласници са приети по първо желание при класирането в общинските училища за предстоящата учебна 2022-2023 година. Пет на сто (138 деца) са приети по второ и 3%  (80 деца) – по трето и следващо желание. Днес приключи първият етап от класирането за прием в първи клас. От подадените […]