Община Варна подпомага собственици по програмата за саниране на сгради 

MadeInVarna
Община Варна подпомага собственици по програмата за саниране на сгради 

Община Варна ще подпомогне собствениците на имоти, които ще кандидатстват по новата програма за саниране на многофамилнижилищни сгради. От общинския бюджет за 2023 г. и 2024 г. ще бъдат отпуснати до 20 млн. лв. за изготвяне на необходимата техническа документация за участие в програмата. Това предложение на кмета Иван Портних бе прието от Варненският общински съвет на извънредно заседание, свикано именно заради новата процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, съобщиха от пресцентъра на съвета. Новата програма ще протече в два етапа. При първия ще може да се кандидатства до края на май 2023 г., като одобренитежилищни сгради ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране. За да участват, собствениците са длъжни да регистрират сдружение с най-малко 67% съгласие за участие на съсобствениците, както и 100% съгласие за изпълнение на строително-ремонтните дейности. Друго условие е всяко сдружение да изготви за своя сметка технически паспорт на сградата, енергийно обследване и архитектурно заснемане. Разходите за тези документи ще бъдат възстановени по-късно от безвъзмездната финансова помощ от ЕС. Поради кратките срокове за кандидатстване и немалките суми за изготвяне на изискуемата документация, се предлага средствата за тях да бъдат осигурени от общинския бюджет до възстановяването им от програмата. Сградите, които могат да кандидатстват за обновяване, трябва да са проектирани преди 26 април 1999 г. Освен това в тях трябва да има най-малко четири жилища с различни собственици. Одобрените за финансиране сгради могат да получат между 100 хил. лева и 6,5 млн. лева. При санирането, те трябва да постигнат енергиен клас „B” и минимум 30% спестяванена първична енергия. Основната цел е подобряване на условията и качеството за живот на хората чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Възстановено е осветлението по Аспаруховия мост

Възстановено е осветлението по Аспаруховия мост във Варна в посока от квартала към центъра, съобщиха от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“.  Лампите угаснаха след като в четвъртък миналата седмица бе извършена кражба на 23 метра кабел за улично осветление.   Още четири кражби на захранващи кабели са регистрирани през почивните […]

Община Варна подпомага собственици по програмата за саниране на сгради 

MadeInVarna
Община Варна подпомага собственици по програмата за саниране на сгради 

Община Варна ще подпомогне собственицитена имоти, които ще кандидатстват по новата програма за саниране на многофамилнижилищни сгради. От общинския бюджет за 2023 г. и 2024 г. ще бъдат отпуснати до20 млн. лв. за изготвяне на необходимата техническа документация за участие впрограмата. Това предложение на кмета Иван Портних бе прието от Варненскиятобщински съвет на извънредно заседание, свикано именно заради новата процедура„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, съобщихаот пресцентъра на съвета. Новата програма ще протече в два етапа.При първия ще може да се кандидатства до края на май 2023 г., като одобренитежилищни сгради ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране. За даучастват, собствениците са длъжни да регистрират сдружение с най-малко 67%съгласие за участие на съсобствениците, както и 100% съгласие за изпълнение настроително-ремонтните дейности. Друго условие е всяко сдружение да изготви засвоя сметка технически паспорт на сградата, енергийно обследване и архитектурнозаснемане. Разходите за тези документи ще бъдат възстановени по-късно отбезвъзмездната финансова помощ от ЕС. Поради кратките срокове за кандидатстванеи немалките суми за изготвяне на изискуемата документация, се предлага средстватаза тях да бъдат осигурени от общинския бюджет до възстановяването им отпрограмата. Сградите, които могат да кандидатстватза обновяване, трябва да са проектирани преди 26 април 1999 г. Освен това в тяхтрябва да има най-малко четири жилища с различни собственици. Одобрените зафинансиране сгради могат да получат между 100 хил. лева и 6,5 млн. лева. Присанирането, те трябва да постигнат енергиен клас „B” и минимум 30% спестяванена първична енергия. Основната цел е подобряване на условията и качеството заживот на хората чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Започна обучение за превенция на трафика на хора в интернет

Стартира двудневно обучение на тема: „Рисковете от трафик на хора в дигиталното пространство – превенция на предизвикателствата в мрежата“, организирано от дирекция „Превенции“ към Община Варна. Първия ден ще участват 22 доброволци от 11 варненски училища, с разкрити ученически превантивни клубове. Целта е те да развиват  умения за разпознаване, реакция […]