Започна обучение за превенция на трафика на хора в интернет

MadeInVarna
Започна обучение за превенция на трафика на хора в интернет

Стартира двудневно обучение на тема: „Рисковете от трафик на хора в дигиталното пространство – превенция на предизвикателствата в мрежата“, организирано от дирекция „Превенции“ към Община Варна. Първия ден ще участват 22 доброволци от 11 варненски училища, с разкрити ученически превантивни клубове. Целта е те да развиват  умения за разпознаване, реакция и превенция на трафика на хора в онлайн пространството. На следващият ден ще се обучават професионалисти – около 20 обществени възпитатели и членове на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Темите са свързани с ефективна реакция при проблем с ученици в мрежата. Водещ обученията е Антоанета Василева – първи вицепрезидент на експертната група за мониторинг по прилагане на Конвенцията за борба с трафика на хора към Съвета на Европа.

 


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Община Варна подпомага собственици по програмата за саниране на сгради 

Община Варна ще подпомогне собствениците на имоти, които ще кандидатстват по новата програма за саниране на многофамилнижилищни сгради. От общинския бюджет за 2023 г. и 2024 г. ще бъдат отпуснати до 20 млн. лв. за изготвяне на необходимата техническа документация за участие в програмата. Това предложение на кмета Иван Портних […]