Осемнадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ подкрепи лечението и рехабилитацията на още 80 деца

MadeInVarna
Осемнадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ подкрепи лечението и рехабилитацията на още 80 деца

Oще 80 деца са подпомогнати от благотворителната инициатива „Българската Коледа“. Набраната до този момент сума от кампанията, която стартира миналата година на 1 декември, е 1 850 000 лв.

Средства от „Българската Коледа“ се даряват за диагностика, лечение и рехабилитация на деца с тежки и хронични заболявания, както и за медицинска апаратура за детски клиники и отделения в цялата страна.  Удовлетворените нови 80 молби са на базата на приложените към документите на всяко дете актуални медицински документи и изразени становища от лекуващи лекари. Общата им стойност е 104 718, 62 лв.

До този момент са подпомогнати общо 326 деца с хронични и тежки заболявания: Детска церебрална парализа и придружаващи заболявания – Епилепсия, Хидроцефалия, Микроцефалия и др.; Спинална мускулна атрофия; Мускулна дистрофия тип Дюшен; Аутизъм; Родови травми; Разстройство в развитието на двигателните функции; вродени аномалии; вродена глухота в състояние след кохлеарна имплантация. На децата с диагнози Ахондроплазия, Нанизъм, Остеогенезис имперфекта, Синдром на Noonan, Синдром на Silver-Russel, Синдром на Cornelia de Lange, Хипофосфатазия, Вродена сърдечна малформация, Нефротичен синдром, е осигурена вече медикаментозна терапия със скъпоструващите лекарства Genotropin, Omnitrope, CellCept.

Осемнадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ е с фокус „Заедно за децата с хронични заболявания – да превърнем надеждата в реалност“. Инициативата протяга ръка за поредна година към всички деца с различни заболявания, състояния и увреждания, които се нуждаят от средства за осъществяване на диагностика, лечение и рехабилитация, за да успеят да се преборят с болестта още в ранното си детство. Данните по света показват, че децата, които са били диагностицирани и лекувани навреме, подкрепяни с качествени и ранни рехабилитационни и други услуги и интервенции, успяват да достигнат развитието на своите връстници и да реализират своя потенциал.

С помощта на усилията и съпричастността на хората „Българската Коледа“ помага за навременна диагностика и лечение чрез осигуряване и на съвременна медицинска апаратура за детски клиники и отделения в цялата страна.

Кампания 2020/2021 си постави за цел и да осигури високотехнологична апаратура за прецизна диагностика, лечение и рехабилитация в университетски и многопрофилни лечебни заведения, които имат изградени компетенции и ясна стратегия за подобряване на грижата за детското здраве.

Във връзка с реализиране на целите на Кампания 2020/2021, през месец юни предстои да бъде открита процедура на стойност близо 1 000 000 лв. за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицинска апаратура, финансирана със средства от „Българската Коледа“.

Повече информация за благотворителната инициатива, реда за кандидатстване, както и за начините, по които могат да бъдат правени дарения, са посочени на сайта www.bgkoleda.bg


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Министър Петков: Българска банка за развитие направи отказ на Одитния комитет за информацията по кредитните досиета

Управителният съвет на Българската банка за развитие (ББР) отказа да предостави  на назначения от мен Одитен комитет информация за кредитните досиета. Това обяви на извънреден брифинг министърът на икономиката Кирил Петков. Министърът се позова на чл. 108, ал.3 от Закона за независимия финансов одит и по думите му действията на […]