Преустановяват се учебните занятия в училища, детски градини и ясли

MadeInVarna
Преустановяват се учебните занятия в училища, детски градини и ясли

Преустановяват се учебните занятия във всички училища и посещенията на децата в детски градини и ясли, се казва в заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб. В заповедта се посочва още, че се преустановяват всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

 

Преустановяват се още посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други).

 

Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

 

Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

 

Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки. Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

 

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната, се посочва още в заповедта на министър Ананиев.

Следваща Новина

От утре Grand Mall затваря, но супермаркет, аптеката и дрогерията ще работят

Grand Mall затваря от 14.03. след заповедта на здравния министър. Продължават да работят супермаркетът „Булмаг“, Аптеката „Subra“ и дрогерията „DM“. Отворени за пешеходци и автомобили са само входовете до Автогарата и паркингът ниво -1. В изпълнение на днешната заповед на министъра на здравеопазването след обявеното извънредно положение във връзка с […]