Работна група от представители на държавата и туристическия бизнес обсъди на онлайн среща възможностите за успешен летен сезон

MadeInVarna
Работна група от представители на държавата и туристическия бизнес обсъди на онлайн среща възможностите за успешен летен сезон

Възможностите и конкретните действия за успешен летен сезон бяха обсъдени на еднодневна онлайн среща на работна група от експерти от министерствата на туризма, на здравеопазването и на външните работи заедно с представители на туристическия бизнес и летищния оператор на летища Варна и Бургас.
Сред дискутираните актуални теми бяха условията за влизане на туристи в страната след 1-ви юни, възможността да се увеличи възрастта на деца, освободени от тестване и редица други мерки за подпомагане и възстановяване на работата в сектора.
Министерството на туризма пое ангажимент ежеседмично да актуализира информацията на Националния туристически портал за мерките и условията за придвижване на туристите и чуждите граждани при пътуванията си до България. Така туроператорите, хотелиерите, ресторантьорите, екскурзоводите ще могат по-лесно и по-дългосрочно да планират дейността си.
Като изключително важно условие секторът да заработи регулярно беше посочено ускореното ваксиниране на персонала в туристическия сектор – важен показател, който се следи от чуждите туроператори и потенциални гости на страната ни. В дискусиите се откроиха теми като възможността за премахване на тестовете за граждани от ЕС и редица държави, сред които и важни туристически пазари за България. Продължава работата и по протокол за действие при установяване на турист с положителен тест за Ковид-19. Според Министерството на туризма всеки хотел е длъжен да има обособени места, където да настанява карантинирани гости, дали положителен резултат.
Според експертите предстоящото въвеждане на дигиталния зелен сертификат, потенциално облекчаване на условията и сроковете за издаване на визи, както и осигуряването на зелени коридори за автобусния превоз също веднага ще бъдат усетени като друга важна стъпка за успешния туристически сезон.
Акцент в разговорите бе поставен и върху рекламата на българския туризъм като безопасна и атрактивна дестинация в периода юни – септември. Участниците в онлайн форума обърнаха специално внимание върху възстановяването на контактите с Русия, която е основен пазар, както и привличане на руските туристи, които да изберат България като предпочитана алтернатива на Турция. Друг важен акцент от срещата бе работата с немския пазар, тъй като поради закъсняла комуникация от страна на държавните институции тази година в момента се наблюдава сериозен отлив на немски туристи за сметка на Гърция, Испания и Турция. Представителите на бизнеса обсъдиха също детайли по условията за кандидатстване за държавна помощ за туроператори от 35 евро, чиято трета фаза стартира от началото на юни.
В края на срещата министър Стела Балтова беше запозната с резултатите и начертаните задачи, които ще бъдат реализирани в спешен порядък от институциите, в чиито правомощия попадат. Тя изрази задоволството си, че такъв тип срещи са работещ формат и подчерта важността на ежедневната комуникация с всички партньори.
В работната група участие взеха още заместник-министърът на туризма Даниела Стоева, директори на дирекции и експерти в министерството, държавният здравен главен инспектор д-р Ангел Кунчев, а от страна на бизнеса – директори, управители и представители на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, Албена АД, Дестинейшън Туристик Сървисис ООД, МТС България, както и членове на управителните съвети на СЛР Холидейс Сървиз ЕООД, СНЦ Съюз на собствениците – Слънчев бряг, Варненска Туристическа Камара и Бургаска Регионална Туристическа Камара.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Технически университет – Варна се модернизира с проект за 2 млн. лева

Екип на ТУ – Варна с ръководител  проф. д-р инж. Венцислав Вълчев разработи успешен проект в процедура BG05M2OP001-2.016 “Модернизация на висшите училища”. Привлечени са приблизително 2 млн. лв. за модернизация на Университета. Основните цели на проекта са модернизацията на учебното съдържание (учебни планове и учебни програми) и на материално техническата […]