Технически университет – Варна се модернизира с проект за 2 млн. лева

MadeInVarna
Източник: ТУ - Варна
Технически университет – Варна се модернизира с проект за 2 млн. лева

Екип на ТУ – Варна с ръководител  проф. д-р инж. Венцислав Вълчев разработи успешен проект в процедура BG05M2OP001-2.016 “Модернизация на висшите училища”. Привлечени са приблизително 2 млн. лв. за модернизация на Университета. Основните цели на проекта са модернизацията на учебното съдържание (учебни планове и учебни програми) и на материално техническата база за обучение в ТУ – Варна чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието.
Ще се създаде нова интердисциплинарна Бакалавърска програма „Интелигентни транспортни системи“. Планира се и работа по съвременната Бакалавърска програма „Изкуствен интелект“.
В рамките на проекта ще се разработят и  нови Магистърски програми: “Smart Cities”, “Интелигентно производство на електрическа енергия“ и  “Интелигентни системи за дома, офиса и медицината”.
Важна част от средствата са насочени за съвременни компютърни системи и софтуер.
ТУ Варна постигна повишено качеството на обучението и насоченост към нуждите на бизнес средата чрез създаване и въвеждане на интердисциплинарни учебни програми, фокусирани изцяло върху подготовката на специалисти, за които има сериозно търсене и осезаем недостиг на подготвените кадри на настоящия пазар на труда.
Проектът стартира тази есен. Партньори на водещата организация -ТУ – Варна са  ТУ – София, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и ТУ – Габрово.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Утре почитаме паметта на поета-революционер Христо Ботев

На 2 юни почитаме паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Точно в  12.00 часа, в продължение на 2 минути,  сирените в цялата страна ще звучат с прекъснат сигнал. При подаване на сигнала всички пешеходци и пътни превозни средства, с изключение на влаковете, следва да спрат и […]