Сдружение иска общински имот за изграждане на парк в кв. “Галата”

MadeInVarna
Сдружение иска общински имот за изграждане на парк в кв. “Галата”

Група млади хора планират да изградят, благоустроят и залесят парк в кв. “Галата“ във Варна. Това стана ясно на днешното заседание на ПК “Собственост и стопанство“, на което Сдружение с нестопанска цел “Парк Борисова градина – Галата“, чийто учредители са те, поиска да му бъдат предоставени безвъзмездно 16 дка общински терен в крайния варненски квартал.
По тяхна инициатива до момента там са засадени над 300 широколистни и иглолистни дървета и повече от 160 линейни метра храсти. Желанието им е да развият начинанието си и мястото да бъде превърнато в парк със съответното парково оборудване.
Към момента в кв. “Галата“ няма реализирани или планирани за облагородяване други паркови или зелени площи, от което да се възползват неговите жители, твърдят от сдружението. Пред съветниците двама от учредителите – Янчо Янчев и Диян Асенов, заявиха, че имотът ще бъде предназначен за широко обществено ползване и в него няма да се развива никаква стопанска дейност.
Членовете на комисията дадоха положително становище на искането на сдружението за предоставяне за общинския имот за безвъзмездно ползване за срок от 10 години, но окончателното решение ще бъде взето от  местния парламент.
В дневния ред на днешното заседание беше включено и предложение Община Варна да прехвърли акциите си от “Международен панаир – Пловдив“ АД в дружеството-майка “Пълдин Туринвест“ АД.
Общината притежава 16 314 400 броя акции (29% от капитала) в “Международен панаир – Пловдив“ АД, чийто  мажоритарен акционер  е “Пълдин Туринвест“ АД. Заради разпространението на COVID-19 и намаляване на интереса към подобен тип изложения се отчита драстичен спад в приходите на “Международен панаир – Пловдив“ АД. От последната 2020 г. дружеството е на загуба в размер на над 5 млн. лева. Същевременно финансовият резултат на “Пълдин Туринвест“ АД, в което акционер с 25% е и Община Пловдив, е печалба в размер на 1,2 млн. лева за предходната година.
“Затова предлагаме Община Варна да апортира акциите си от “Международен панаир Пловдив“ АД в инвестиционното дружество – майка “Пълдин Туринвест“ АД, като по този начин, без да прави допълнителни разходи, Община Варна ще бъде акционер в по-голямо и сигурно дружество с възможности за разнообразна дейност, в т.ч. и за дивидент, докато в “Международен панаир Пловдив“ това е доста по-малко вероятно“, посочват вносителите на предложението от “Пълдин Туринвест“ АД.
“Въз основа на депозираното предложение администрацията предприе действия по внасяне на искане от кмета на община Варна в Службата по вписванията за остойностяване, тъй като при решение за апорт трябва да има база, на която да бъде определена стойността на апорта. След като излезе окончателният доклад от Службата по вписванията, предоставяме на вниманието на Общински съвет за разглеждане и обсъждане възможността за апортиране на акциите на Община Варна от Международен панаир Пловдив в “Пълдин Туринвест АД“, каза пред съветниците Петко Бойновски, директор на Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”.
Съветниците дадоха принципното си съгласие за прехвърляне на акциите, но окончателното решение ще вземе Общинският съвет.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Одобриха ПУП-ПРЗ за част от варненския квартал „Възраждане”

Общинските съветници от комисията по „Архитектура и градоустройство“ одобриха Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за имоти в четвърти микрорайон на ж.к. “Възраждане” във Варна. Разработката е за обща площ около 25 дка, която включва както частни, така и общински терени. Устройствената зона, в която попадат […]