Студенти от Москва избраха да проведат своя стаж във ВСУ “Черноризец Храбър”

MadeInVarna
Студенти от Москва избраха да проведат своя стаж във ВСУ “Черноризец Храбър”

Студентите Наталия Иванова, Диана Вечер и Таисия Семьонова с проф. д.и.н. Румяна Михнева

За първи път във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ провеждат стаж студенти от Държавния академичен университет за хуманитарни науки (ДАУХН) – гр. Москва, Русия.

През 2019 г.  между двата университета бе сключен договор за сътрудничество и съвместна дейност. ДАУХН към Руската академия на науките обединява традициите на руската наука със съвременните изисквания за постигане на високи резултати във висшето образование. Преподавателският състав включва световно известни учени – академици и член-кореспонденти.

От началото на месец март в продължение на три месеца студентите от специалност „Международна регионалистика” Наталия Иванова, Диана Вечер и Таисия Семьонова провеждат своя стаж при нас. Стажът е онлайн, провежда се дистанционно на руски език. Водещи преподаватели са проф. д.и.н. Румяна Михнева и проф. д.с.н. Иво Христов. Студентите изслушаха въвеждащите лекции по 4 теми: „Българско-руски дипломатически отношения”, „Социални трансформация в България след 1989 г.”, „Геополитика и идеите на „Руския мир” и „Руската емиграция в историята на България след 1918 г.“ и провеждат консултации с водещите преподаватели. Дискусии, съвместно обсъждане на видеоматериали, тестови задания и защита на курсови работи – стажът протича в динамична и приятелска обстановка.

Опитните български лектори имат амбицията след приключването му трите студентки да виждат с други очи сложния Балкански регион и мястото на България в него, да разбират историческия произход на конфликтността му и ролята на външните сили за случващото се тук, да “виждат” хилядолетната цивилизационна общност на Черноморието. И за да не бъде всичко твърде традиционно и оставено само на фантазията, образите се допълват с майсторски заснети клипове – „полетът“ над България, Синеморец и Варненския свободен университет, което позволява на Наталия, Диана и Таисия не само да слушат, но и да „видят” онова, за което се говори, и им се налага да изучават и вникват за първи път. Списъкът с литература, предоставен на стажантите е  прецизно подбран и предназначен за допълнително обогатяване на знанията и самостоятелна работа.

Стажът е на обменни начала, предстои включването на студенти от Варненския свободен университет и се надяваме, че ще се превърне в добра практика и ще продължи да се провежда и в бъдеще.

Следваща Новина

Гл.инспектор Близнаков: Основната ни цел е да намалим жертвите на пътя

От 19 часа тази вечер до 14 април т.г. започва специализирана полицейска операция за контрол по спазване на правилата за движение от водачи на двуколесни моторни превозни средства От утре на много места в страната се открива мотосезон 2021. Началото на сезона се характеризира с повишен риск от възникване на […]