Започва изграждане на ново осветление в район “Младост”

MadeInVarna
Започва изграждане на ново осветление в район “Младост”

Започва изграждане на ново осветление в три микрорайона на “Младост” – кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р.“ Новите светодиодни LED осветители с високо качество и повишен светлинен добив са осигурени по проект „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“. Предвижда се ново осветление на улици, пътни и пешеходни подходи към жилищни входове, открити паркинги и междублокови пространства, обясни днес Христо Иванов, зам.-кмет на общината. На срещата с медиите присъстваха и ръководителят на проекта Станчо Станев  и Франк Де Вит, представител на норвежката компания Veilyskompetanse AS, партньор по проекта.

Настоящото състояние на осветлението в район „Младост“ е остаряло, амортизирано и с голям разход на енергия. Поддръжката е скъпа, тъй като има повече от хиляда осветителни тела, основно от натриеви лампи, които имат ниско светлоотдаване и голяма консумация на електроенергия. Наличните табла са съставени от амортизирани компоненти и това не дава възможност да се извършва ефективен мониторинг и управление на мрежата, а поради остарялата система постоянно нараства броят на авариите, обясни Христо Иванов.

Предстои подмяна на амортизирани осветители с нови светодиодни LED осветители с високо качество и повишен светлинен добив, добавяне на липсващи осветители, внедряване на модерна система за управление на уличното осветление и изграждане на автономна фотоволтаична система. Това ще намали разходите за поддръжка, консумативи и изразходвана електроенергия и ще подобри нощното осветление на улиците и междублоковите пространства в района. Двата най-очевидни резултата от проекта са директно въздействие върху климатичните промени чрез намаляване на парниковите емисии СО2 и намаляване на разходите за общината чрез поставяне на по-ефективно осветление, обясни Франк Де Вит.

Очакваните годишни резултати са намаление на разходите за електроенергия за улично осветление с близо 110 000 лв. и емисиите на CO2 – с 714,02t СО2.

Общата стойност на проекта е 1,3 млн. лв., от които безвъзмездната е в размер на 713 306 лв. Средствата са осигурени от програмата “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2020. Продължителността на проекта е 10 месеца.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Международни продукции идват на театралния фестивал „Варненско лято“

Спектакли от Нидерландия, Германия и Испания са част от международната селекция на 29-ия Международен театрален фестивал „Варненско лято“. Началото ѝ ще се постави на 7 юли от 21:30 ч. със зрелищния танцов спектакъл на открито „Полетът“ на нидерландската компания за вертикален танц „AIRA“. Нейни основатели са Ракел Мелийф и българинът […]