До 15 април ще се приемат номинации за награда “Варна” за ученици, учители и колективи

MadeInVarna
До 15 април ще се приемат номинации за награда “Варна” за ученици, учители и колективи

Седмица остава до крайния срок за внасяне на номинации за награди „Варна“ в системата на предучилищното и училищното образование. Аргументирани предложения, придружени с грамоти, награди, отличия, препоръки, анкети, независими оценки, ще се приемат най-късно до 15 април 2021г.
Номинациите са писмени и се депозират в деловодството на Община Варна. Предложенията могат да се представят от педагогическите съвети, училищните настоятелства, Регионалното управление на образованието – гр. Варна, Дирекция “Образование и младежки дейности” при Община Варна. Граждански, професионални сдружения и инициативни комитети, както и обществени съвети към детски градини и училища също имат право да внасят номинации.
Награда „Варна“ се присъжда всяка година в навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. С престижното отличие се удостояват ученици, учители и колективи от детски градини, обслужващите звена и училищата на територията на община Варна.
Наградите са в десет категории: „Ученик на годината“  в областта на общообразователната и професионалната подготовка; “Учител на годината” в областта на предучилищното, основното, средното образование и обслужващите звена; “Колектив на годината” в областта на предучилищното образование, както и на основното и средното училищно образование и обслужващите звена.
В срок до 25 април експертната комисия изготвя свое предложение до ПК „Наука и образование”, което включва до три номинации във всяко направление, подредени от първо до трето място. Изборът е с явно гласуване и с обикновено мнозинство. След това ПК „Наука и образование” на свое заседание излъчва по едно предложение във всяко направление. Окончателното решение се взима от Общинския съвет.
Условията за кандидатстване, необходимите документи и процедурата за номиниране за награда „Варна” в системата на предучилищното и училищното образование са описани в Статута за награда “Варна” в системата за предучилищното и училищното образование.
.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Над 169 000 граждани ще получат по-качествено обслужване чрез реализирането на 53 проекта по „Красива България“

Над 169 000 граждани ще получат по-качествено обслужване, а близо 2000 служители – по-добри работни условия чрез подобряването на обществената среда и социалната инфраструктура на 53 сгради, одобрени за финансиране през 2021 г. по Проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика. Общата стойност на одобрените проекти е […]