Драгомир Стойнев: Създаването на Европейски здравен съюз ще допринесе за по-добър контрол и единни действия на ЕС при бъдещи епидемии

MadeInVarna
Драгомир Стойнев: Създаването на Европейски здравен съюз ще допринесе за по-добър контрол и единни действия на ЕС при бъдещи епидемии

На 8 февруари 2021 г. Драгомир Стойнев, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, взе участие във видеоконферентна среща на председателите на комисиите по европейски въпроси към парламентите на държавите-членки със Стела Кириакидес, европейски комисар по здравеопазване и безопасност на храните.

 

По време на своето изказване Драгомир Стойнев приветства текущите дискусии по пакета от законодателни инициативи за създаване на Европейски здравен съюз, чиято основна цел е да бъде укрепен капацитетът на ЕС при реакция и координация по време на пандемия.

 

Председателят на КЕВКЕФ акцентира, че законодателните мерки, които включват текстове за разширяване на мандатите на Европейската агенция по лекарствата и на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията ще допринесе за по-добър контрол и единни действия на ЕС при бъдещи епидемии. Той допълни, че изграждането на новата Европейска агенция за подготвеност и реакция при извънредни здравни ситуации, ще е от ключово значение за готовността на ЕС за реакция при трансгранични здравни заплахи и извънредни ситуации.

 

Г-н Стойнев подчерта, че развитията на преговорите по досиетата са от съществено значение за България, предвид въпросите, които ще се регулират, а именно: по-строги препоръки относно мерки за контрол на огнищата на пандемия; създаването на оперативна здравна група на ниво ЕС, която да подпомага националните действия на държавите членки; събиране и обработка на повече данни; изграждане на мрежа от референтни лаборатории на ниво ЕС; засилване на рамката за готовност и единна/координирана реакция при здравни кризи чрез управление на действия на ниво ЕС по отношение на готовност, надзор, оценка на риска и мерки за ранно предупреждение и ефективен отговор.

Следваща Новина

БСП препотвърди досегашния формат на коалиция от партии

БСП препотвърди досегашния формат на коалиция от партии “БСП за България”. Освен  БСП, в коалицията участват партиите Политически клуб “Екогласност”,  Комунистическа партия на България, “Нова зора” и Политически клуб “Тракия”. Коалицията ще участва в парламентарните избори с общи листи, в президентските – с общи кандидати за президент и вицепрезидент на […]