Община Варна обяви конкурс за директор на дирекция „Финанси и бюджет“

MadeInVarna
Община Варна обяви конкурс за директор на дирекция „Финанси и бюджет“

Крайният срок за подаване на документи е до 8 април 2024 г.

Община Варна обяви конкурс за директор на дирекция „Финанси и бюджет“. Кандидатите за заемане на длъжността трябва да отговарят на следните изисквания: висше образование – степен магистър, професионална област – стопански науки, минимум 4 години опит или придобит ранг III младши. Конкурсът за позицията ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Общински бюджет – особености, предизвикателства и добри практики в контекста на бюджетния процес“ и интервю.

 

Документите за участие в конкурса трябва да се представят в срок до 17:30 часа на 08.04.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми Приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” , ет. 4, стая 404, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. 

Кандидатите могат да подават документи и по електронен път на адрес ninova@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани с персонален електронен подпис.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с тази позиция се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.

За информация: адрес бул. “Осми Приморски полк” №43, отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”. Телефон за връзка: 052/820 263, лице за контакт Ирина Бинева.

 

За повече информация за необходимите документи адрес: https://www.varna.bg/bg/2373.

 


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Община Варна организира информационен ден за проектите по „Интегрирано градско развитие“

Събитието ще се проведе на 11 април, четвъртък, от 14:00 часа в Юнашкия салон Кандидати по процедурата могат да бъдат представители на бизнеса, държавни органи, училища, ВУЗ-ове, лечебни заведения, културни институти, неправителствени организации и други Община Варна организира информационен ден, за да разясни условията и  указанията за кандидатстване с проектни […]