През 2021 година Варна ще работи с бюджет от 556,7 млн. лева

MadeInVarna
През 2021 година Варна ще работи с бюджет от  556,7 млн. лева

Общинският съвет прие бюджета на Община Варна за 2021 г. след близо двучасови дебати. 34 от съветниците гласуваха „за“, 15 – „против“,  „въздържали се“ се нямашe, съобщиха от пресцентъра на Общинския съвет.  Финансовата рамка е в размер на 556,7 млн. лева и е с 64,63 млн. лева по-висока от предходната година.

„Днес е изключително важен ден за Варна. С приемането на бюджета за 2021 г. от Общинския съвет Варна ще може да продължи това развитие, което демонстрира през последните години, въпреки кризата. Има увеличение на средствата за всички дейности, които са важни за варненци – социални дейности, образование, здравеопазване“, каза по време на заседанието кметът на Варна Иван Портних.

Той изтъкна, че този бюджет ще даде възможност за една радикална крачка напред по отношение на облагородяването на междублоковите пространства и подобряване на инфраструктурата в обхвата на целия град. „Целта ни е във всеки един район на града, във всяко едно междублоково пространство, хората да получат съвременна градска среда. Тези проекти – за ремонти на малките улици, изграждане на тротоари, паркинги и градинки, на нови детски и спортни площадки, засягат стотици хиляди наши съграждани. Затова е важно да бъдат реализирани“ , посочи Иван Портних.

Бюджетът е рекорден, без да бъдат увеличавани местните данъци и такси. Той отново е втори по размер в страната след този на София.  Прогнозните приходи по бюджета на общината са в размер на 488,07 млн. лева. От тях 279,1 млн. лева, с 65 млн. лева повече спрямо 2020 г., са за местни дейности. Останалите близо 209 млн. лева са за делегирани от държавата дейности. 68,63 млн. лева ще бъдат осигурени по европейски проекти и програми.

Приоритети в тазгодишния бюджет са: утвърждаване на Варна като Град на знанието, икономическо развитие и подобряване на градската среда. Същевременно бюджет 2021 остава фокусиран към гражданите и бизнеса, засегнати от COVID-пандемията, което го характеризира и като антикризисен.

Увеличение на средствата има почти по всички пера. Най-сериозно е то за функция „Образование“. Финансовата рамка възлиза на близо 165 млн. лева, или с 30,8 млн. лв. повече спрямо предходната година. Тази година ще се инвестират значителни средства в подобряване на образователната инфраструктура и създаване на по-качествена работна среда за учители и ученици. Предстои изпълнението на амбициозна програма за строителството на 12 нови сгради и пристройки на детски градини, ясли и училища. В тазгодишния бюджет е предвидено също увеличение на заплатите на педагогическия персонал във варненските училища и детски градини средно с 15%.

Капиталовата програма е за 182 млн. лева. От тях 121,4 млн. лева са заделени по бюджета на общината и 60,6 – по оперативни програми и проекти. Макрорамката на функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ е в размер на 157,3 млн. лева и е увеличена с 58,5 млн. лева спрямо 2020 г. Инвестиции ще бъдат направени в инфраструктурата във всички квартали на Варна.

Част от мащабните проекти са: пълно обновяване на “Кайсиева градина”, “Владислав Варненчик” – II и III м. р.; проектиране на реконструкция на бул. “Цар Освободител” – в   участъка от бул. “Васил Левски” до пътен възел Летище; предпроектни проучвания за скоростен екологичен транспорт (леко метро); проектиране и изграждане на ново мостово съоръжение през Кокарджа дере, свързващо улица “Генерал Георги Попов” и улица “Подвис” (за улеснение на много хора в района).

В сферата на екологията са предвидени над 5 млн. лева за озеленяване и 3,2 млн. лева – за  осветление.

За здравеопазване в общинския бюджет тази година са заложени 26,3 млн. лева. Средствата са с 2,6 млн. лева повече спрямо първоначалната рамка за предходната година. Осигурено е финансирането по сключения Колективен трудов договор за работещите в общинското здравеопазване. Заложени са разходи за борба с COVID-19 – закупуване на лични предпазни средства, дезинфекционни препарати и др. През тази година ще бъдат предоставени помощи на нуждаещи се граждани в размер на 460 хил. лв. Бюджетът на общинската инвитро програма е в размер на   малко над 306 хил. лева, с 68 хил. лева повече спрямо 2020 г.   Тази година също така трябва да приключи обновлението на детски ясли „Чуден свят“ и „Роза“.

С над 22 млн. лева ще разполага Варна за социално осигуряване, подпомагане и грижи. Средствата са близо с 5 млн. лева повече спрямо предходната година. През тази година ще стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ на стойност 2,9 млн. лева. Тя ще осигури почасово подпомагане за 728 нуждаещи се. Предлаганите от общината 58 социални услуги, 30 за възрастни и 28 – за деца, ще продължат да функционират. Значително увеличение има на средствата за социални помощи. Тази година в бюджета са планирани 209   600 лв., при 130 800 лв. за 2020 г.

Проектобюджетът за функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ е в размер на 19,8 лева. От тях 1 млн. лева са за финансиране на проектите по фонд „Култура“. Община Варна ще продължи да работи върху естетизацията на градската среда в кварталите и възстановяването на културно-историческата памет чрез поставяне на паметни знаци на бележити личности. И тази година Варна ще бъде домакин на редица международни и национални фестивали.

Увеличение има на бюджета на общинската програма „Спорт“ за 2021 г. Той е в размер на 1,8 млн. лева, с почти 200 хил. лева повече спрямо миналата година. Фокусът тази година ще е върху организацията на спортни събития от световен и европейски ранг, за което са заделени близо 650 хил. лева. За първи път Варна ще е домакин на пет европейски първенства, четири от които общината ще подпомогне финансово, и на една световна купа в рамките на една календарна година.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Студентски клуб „Кариерна академия“ ще бъде учреден в ИУ – Варна

Скъпи студенти в Икономически университет – Варна, Приятно ни е да Ви информираме, че предстои учредяването на Клуб „Кариерна академия“ към Студентския съвет, чиято дейност ще се развива с менторството на екипа в Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“. Негови членове могат да станат студенти от всички специалности, които имат желание […]