Районен съд – Провадия възстанови традицията „Ден на отворените врати“

MadeInVarna
Районен съд – Провадия възстанови традицията „Ден на отворените врати“

В Районен съд – Провадия се проведе „Ден на отворените врати“, с което се възстанови тази традиция за съда. На събитието присъстваха ученици от IX клас, с профили „Хуманитарни науки“ и „Компютърна графика“ от СУ „Димитър Благоев“, гр.Провадия, както и техни преподаватели. Председателят на Районен съд – Провадия – съдия Десислава Петрова, съдия Никола Дойчев и прокурор Тихомир Тихов от РП – Варна – ТО – Провадия запознаха учениците какви видове дела се разглеждат в районните съдилища. След изнесената презентация, магистратите отговаряха на въпроси на учениците. Внимание беше обърнато на темата за наказателната отговорност на непълнолетните, рисковете при употреба на различни наркотици и други, които искрено вълнуваха децата. Същевременно младежите бяха посъветвани да се интересуват какви са техните права, как да ги потърсят и защитят. Служител от съда – Ралица Иванова запозна учениците с длъжността на съдебния деловодител. Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт“, с която се цели постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Отриха изложба посветена на 50 годишния юбилей от откриването на най-старото злато в света

Изложбата „50 години нови хоризонти в праисторията“ беше открита в зала Юг на Регионалният исторически музей във Варна. Тя е по повод 50 години от откриването на най-старото обработено злато в света от Варненския халколитен некропол и бе открита в Международния ден на музеите 18-ти май. На събитието присъстваха директорът […]